Що являє собою стаття у ВАК та як її правильно оформити

Наукові статті у виданнях із переліку ВАК публікують володарі вчених звань, аспіранти, науковці.

Перед публікацією, кожна стаття обов’язково розглядається комісією. Можна замовити статтю ВАК на https://dgs.org.ua/uk/statya_vak/ за доступною ціною.

Нюанси написання

Розпочати роботу над статтею слід за підтримки наукового керівника. Інформацію статті можна брати з різних джерел, включаючи рекомендації досвідченіших колег. Першим етапом роботи над статтею має стати визначення конкретної сфери, де проводитимуться дослідження. Визначившись із областю досліджень, можна розпочинати наступного етапу: вибрати найбільш підходящу для статті тему у цій сфері. Це може бути конкретна проблема, яка потребує проведення досліджень, результати яких можна буде викласти у формі статті.

Для зручності слід скласти план, позначивши у ньому ключові тези. При такому підході не важко намітити чіткий шлях для подальшого просування роботи, виділити аспекти, в яких можна буде розглянути обрану для досліджень тему.

Вимоги

ВАК висуває суворі вимоги до статей, запропонованих для публікації. Причому це стосується не лише змісту статті, а й її оформлення. Тільки до теми дослідження конкретних вимог не висувається, оскільки вона може бути будь-якою. Але автору необхідно обґрунтовано довести корисність представленого матеріалу, наявність інтересу до цієї теми у широкого кола читачів та представників наукової спільноти. Немає потреби визначатися з темою статті заздалегідь. Остаточна назва може бути сформована вже після завершення роботи.

Плануючи написання статті, необхідно визначитися із спектром завдань:

  1. Сфера проведення досліджень.
  2. Очікуваний результат проведення дослідницької роботи.
  3. Методи, якими користуватиметься автор статті у своїх дослідницьких дослідженнях.
  4. Можливість застосування досягнутих результатів практично.
  5. Чи є необхідність патентування проведених досліджень, щоб підтвердити авторство.

Список вимог у різних виданнях може мати певні відмінності. Перелік обов’язкових вимог включає наявність рецензії. Оптимальним вважається варіант, який передбачає підготовку відразу кількох рецензій, щоб члени ВАК могли зробити однозначні висновки щодо корисності запропонованої для публікації статті.