Як написати статтю у Скопус: корисні рекомендації щодо пошуку матеріалу

Скопус є найбільшою міжнародною базою публікацій у науковій сфері. Спочатку в ній публікувалися лише праці представників науки з англомовних країн.

Але тепер база активно використовується у всьому світі. Наявність публікацій, що індексуються в базі Скопус, дає певні бонуси вченим та викладачам. Можна замовити статтю у Скопус за доступною ціною.

Зміст та вимоги

До змісту статей бази Скопус пред’являються досить суворі вимоги. Стаття повинна містити такі розділи:

  1. Анотація. Цей розділ містить невеликий обсяг тексту, що розкриває тему статті, спектр розв’язуваних завдань, методи, досягнуті результати, конкретні висновки.
  2. Введення містить інформацію про концепції, теоретичні підходи, що використовуються для проведення дослідження, про популярних авторів, які зробили вагомий внесок у цю галузь знань тощо.
  3. Основні характеристики об’єкта досліджень. У цьому розділі необхідно максимально докладно і послідовно описати методику дослідження, що використовується. Наприклад, якщо дослідження проводяться у галузі фізики, потрібно дуже точно описати експериментальну базу, перелік інструментів тощо. Таким чином, будь-який науковий колектив, маючи аналогічні ресурси, зможе точно відтворити описані в роботі дослідження та експерименти необмежену кількість підходів.
  4. Розділ, що містить опис досягнутих результатів дослідження, повинен бути найоб’ємнішим у статті та найбільш важливим з погляду корисності інформації, що міститься в ньому. Адже дані цього розділу – і є сенс написання наукової статті, відповідь на поставлені питання. У розділі автор ділиться з науковим співтовариством, зробленими ним відкриттями. У цьому розділі публікуються численні таблиці, графіки, діаграми та інші засоби відображення інформації.
  5. Висновки – це розділ, де структуровано і лаконічно викладаються відомості, яких раніше не знали, до проведення автором статті його дослідницької роботи. Новизна – обов’язкова вимога. Досліджуване завдання може бути дуже приватним, але неодмінно новим.

Вимоги до оформлення статей для бази Скопус дуже залежить від конкретного видання. Як правило, ці вимоги не дуже жорсткі, дозволяються деякі відступи від них. А у багатьох наукових видань специфічні вимоги щодо оформлення публікацій зовсім відсутні.